3er - E36

Benzin 1.6 Liter

316i73 kW (99 PS) 1.596cm³

316i75 kW (102 PS) 1.596cm³

Benzin 1.8 Liter

318i85 kW (116 PS) 1.796cm³

Benzin 1.9 Liter

316i77 kW (105 PS) 1.895cm³

Benzin 2.0 Liter

320110 kW (150 PS) 1.991cm³

Benzin 2.5 Liter

323i125 kW (170 PS) 2.494cm³

Benzin 2.8 Liter

328i142 kW (193 PS) 2.793cm³

Benzin 3.0 Liter

M3210 kW (286 PS) 2.990cm³

M3 GT217 kW (295 PS) 2.990cm³

Benzin 3.2 Liter

M3236 kW (321 PS) 3.201cm³

Diesel 2.0 Liter

Alpina D3147 kW (200 PS) 1.995cm³

Diesel 2.5 Liter

325d85 kW (116 PS) 2.497cm³

325d105 kW (143 PS) 2.497cm³

 

Snaga serija

Razina 1

Razina 2

Snaga u kW

105 kW

125 kW+19%

133 kW+27%

Snaga u HP

143 KS

170 KS+19%

181 ks+27%

Torque

280 Nm

330 Nm+18%

345 Nm+23%

Kapacitet

2.497 ccm

2.497 ccm

2.497 ccm